April 27, 2018

New Estonian teacher required for Sydney

 

A NEW TEACHER OF ESTONIAN IS SOUGHT FOR SYDNEY

It is with great regret that I announce the imminent departure from Australia of the current competent and appreciated teacher of  the adult class of Estonian,  Kirsti Horst. Her last lesson will be on May 2 , 2018. There is a new teacher needed urgently.

The ideal teacher would  be a graduate Estonian specialist, a trained and experienced  Estonian-as-a-foreign language  teacher. As people with such qualifications rarely happen to come to Australia , other experience and skills would also be of great assistance for teaching Estonian, such as study of philology of other languages or other fields.

The place, time and remuneration for the teaching will be decided by an agreement reached between the teacher and the students.

Could any person wishing to teach Estonian please get in touch with me either by mail at salasoo@ihug.com.au or telephone (02) 9436 3844.

Tiiu Salasoo,

Coordinator of Estonian studies for the Council of Estonian Societies in Australia

***

OTSITAKSE ÕPETAJAT EESTI  KEELE KLASSILE SYDNEYS

Väga kahju on teatada, et varsti  lahkub Austraaliast senine kompetentne ja armastatud Sydney täiskasvanute eesti keele klassi õpetaja Kirsti Horst. Viimane tund temaga  toimus 2. mail 2018.    Kiiremas korras on  vaja uut õpetajat.

Ideaalne õpetaja oleks eesti filoloog,  väljaõppelt ja kogemustega eesti keele kui võõrkeele õpetaja.  Kuna selliste kvalifikatsioonidega  isikuid Austraaliasse väga harva satub,  on ka teised kogemused  ja oskused hea tahte juures suureks abiks, nagu õpingud muus filoloogias või varem muude keelte või alade õpetamine.

Õpetuse koht, aeg ja tasu otsustatakse õpetaja ja õpilaste kokkuleppega.

Palun eesti keelt õpetada soovivaid isikuid kiiresti minuga ühendust võtta kas meiliga salasoo@ihug.com.au või helistades (02) 9436 3844.

Tiiu Salasoo,

Austraalia Eesti Setside Liidu eesti keele õpingute koordineerija

Posted by:

Filed Under: Featured, General News

Trackback URL: https://www.eesti.org.au/2018/04/27/new-estonian-teacher-required-for-sydney/trackback/

Leave a reply

* means field is required.

*

*