August 7, 2018

Council of Estonian Societies (AESL) 100 dollars club open

DONATIONS INVITATION – Council of Estonian Societies (AESL) 100 dollars club open!

 

AESL Annual Appeal

Thank you to all that have already made their donations.

As soon as the first $1,500.- was collected, we paid this out to help Kooskõlas choir – for Australian Estonians to be represented in next year’s Song and Dance Festival in Estonia. There are many Estonians in Australia – but this means nothing in itself, we are people like everybody else in this multicultural society. What makes us “Estonians”, is coming together as such, is valuing our customs, is preserving our traditions, is organising and coordinating our activities in a way that takes us forward into the future as a society of Estonians in Australia.

At the end of this year, we come together from all over Australia, to continue our tradition of Eesti Päevad. We have done so since the event was first held in 1954. Times change – these days we not only have the best of our culture groups entertain us, but also invite performers from Estonia.

I am sure our $100 club and all people who donate are happy to know that they are a part of Eesti Päevad turning out to be a successful event!

Followed by Eesti Päevad in December, we support Sõrve Camp held in January 2019. This is a fantastic opportunity for children in Australia of Estonian background to experience and share the heritage – for the 65th time! To keep the camp going is a year round work that also grows our next generation leaders besides of being an unique event for Estonian children. Who would not like to support this to continue for many years to come.

Many argue if we still need our newspaper, all information these days being available on web. Meie Kodu is still the only place where OUR events are published, in one place, where week after week we see and read what the Estonians in Australia have been up to. We will continue supporting Meie Kodu newspaper as long as we can, at the same time further developing our websites and pages. 

Our archive support goes without saying, being the memory of all our activities and people involved throughout our history.

In 1952 when established, the constitution stated the purpose of AESL as coordinating the Estonian organiations’ activities in order to preserve and develop the Estonian culture in Australia (etc). Teaching the language has always been one of the priorities. Without taking anything away from the importance, we notice that the folkdance, choir, craft activities do not receive AESL funding, yet their contribution and continuity is no less important. All support comes down to the monies available to us.

In 2018 we celebrate 100 years of declaration of Estonian independence. AESL has been an active part in this, coordinating many events that involved performers from Estonia and also providing a memorable gift for Estonia 100. 

We also want to be a part of Estonian World Organisation’s (EWO; ÜEKN) actions.

Money makes the world go round. Can we lift our game?

If you are in a position today, where your income allows support what means being Estonian in Australia, please do so. After all, we are thankful for our good old Estonian genes, aren’t we?

Please join the AESL Annual appeal $100 club today!
Cheques/Money Orders please make out to Council of Estonian Societies in Australia and post to AESL treasurer: Regiina Rohan, Suite 16/333 Canterbury Road, Canterbury VIC 3126
EFT: Commonwealth Bank account 062 233 10062870
THANK YOU – Your donation counts, and makes a difference.

***

RAHVUSKAPITALI KORJANDUSE VIIMANE ULESKUTSE SEL AASTAL – KAS ASTUD $100 DOLLARI KLUBISSE?
AESL tänab kõiki, kes oma panuse juba pannud.

Niipea kui $1,500.- annetusi oli kogutud, maksime välja esimese toetuse – üleaustraalialisele Kooskõlas laulukoorile, toetamaks nende esinemist, ning Austraalia eestlaste esindamist, 2019. aasta laulu – ja tantsupeol.
Austraalia tõmbab eestlasi – meid elab siin palju. Kuid see fakt iseendast kaalu ei oma, oleme multikultuurse maa inimesed nii nagu iga teinegi.

Kui hoiame kokku, kui esindame omi kombeid ja traditsioone, kui loome olukorra, kus eestlus saab säilida ja edasi kanduda tulevikku – siis identifitseerume kui eestlased Austraalias.
Käesoleva aasta lõpul tulevad eestlased kõikjalt üle Austraalia kokku Sydneysse. Tullakse Eesti Päevadele, just nii nagu algusaastast 1954. Ajad muutuvad, aga traditsiooni sisu mitte, iga linn demonstreerib oma parimaid eesti kultuuri esindajaid ning lisaks on uksed valla esinejatele kodueestist.

Paljud meist on korralduse juures, väga paljud osalevad, kuid igaüks meist saab Eesti Päevade kordaminekule käe alla panna oma rahalise toetusega.

Eesti Päevad peetud, saab järje enda kätte Sõrve laager. 65ndat korda tullakse igaaastasesse Austraalia eesti laagrisse selleks, et oma päritolu enam tabada. Kuid laager ei ole ainult kokkutulnud lastele. Laagri vedamine on aastaringne ühistegevus, kus varasematest laagrilastest on saanud tänased liidrid, varasematest liidritest tänased vanemad. Sõrve laager annab kogemuse, järjekestvuse ning ühtehoidmise paljudeks aastateks, võibolla eluks – kes meist ei soovks seda toetada?

Kas soovime toetada eestlaste ajalehte Austraalias Meie Kodu? Või on kõik juba niigi saadaval veebilehtedel, internetist otsides? Tahame ikka toetada – kuniks vahendeid. Meie Kodu on ainus paik maailmas, kus meie, Austraalia eestlased kajastame oma tegemised, pilguheiteks meile endile ning kogu maailmale. Jätkame info koondamist veebilehtedel, kuid ka paberkandjal.

Arhiivi, meie ühismälu toetamise vajadus on selge sõnadetagi.

Austraalia Eesti Seltside Liidu põhikiri sõnastab alates algusaastast 1952 tegevuse eesmärgina eesti organisatsioonide tegevuse koordineerimise selleks, et eesti kultuuri säilitada ning edasi viia Austraalias.

Ühel või teasel viisil on alati toetamist leidnud eesti keele alalhoidmine. Samas on tähelepanuväärne, et põlvest põlve jätkub meie koorilaulu, rahvatantsu, käsitöö traditsioon siin mandril. Sooviks toetada kõike, mis toetamist väärib, kui poleks vaid vahendite piiratust.

2018. aastal tähistab Eesti 100. aastat iseseisvuse kuulutamisest. Olulist verstaposti tähistab iga üksik eestlane, tähistame meie eestlased Austraalias, tähistab kogu eestlaskond maailmas.
Oleme targad, töökad, ilusad, tugevad – ja uhked oma eesti geenidele, mis saadud nendelt, kes olnud enne meid. Kokkuhoidmine ei ole vahest meie suurimaid trumpe, kuid tõstkem panuseid!
Raha paneb rattad käima… see põlvkond, kes hetkel rooli juures, teeb ka otsuse, kas rattaid õlitada.

ÜHINE JUBA TÄNA AESL $100 KLUBIGA.
Cheques/Money Orders please make out to Council of Estonian Societies in Australia and post to AESL treasurer: Regiina Rohan, Suite 16/333 Canterbury Road, Canterbury VIC 3126
Deposits to: Council of Estonian Societies in Australia Commonwealth Bank account
062 233 10062870
Vedur kihutab tulevikku, liida oma vagun sellega

Posted by:

Filed Under: General News

Trackback URL: http://www.eesti.org.au/2018/08/07/council-of-estonian-societies-aesl-100-dollars-club-open/trackback/

Leave a reply

* means field is required.

*

*