August 2, 2018

Estonian Youth Exchange – October 2018

Back to Our Roots!

estonian youth exchange

Youth Exchange in Estonia
Organized by: Seiklejate Vennaskond
Dates of activities: from 5th to 16th October 2018

Description:

Youth exchange brings together 30 young people aged 18-26 of Estonian origin; 20 living abroad and 10 from Estonia. The main aim of the youth exchange is to introduce the Estonian culture and language to participants.

The programme includes:

 • introducing the Estonian history and cultural heritage to young Estonians living abroad;
 • sharing Estonian success stories, good practices and planned future developments;
 • teaching participants the Estonian language in the non-formal learning environment;
 • providing information about work and study opportunities in Estonia;
 • introducing Estonian governance system;
 • creating the network for young people of Estonian origin that might support repatriation .

The programme consists of various activities organized in different parts of Estonia. The participants will have a chance to visit cultural and historic places in Tallinn. The programme includes visits to successful Estonian companies to learn about their innovative practices. The participants will get information about work and study opportunities in Estonia and build network for the future. A field trip to Soomaa National Park – one of the most beautiful national parks in the Baltics – will be organized. Participants will hike in the wetlands and try out Estonian sauna traditions. In the second part of the programme, the participants travel to Põlvamaa to experience authentic Estonian culture and heritage. They will learn Estonian national dances and discover nature while canoeing in Taevaskoja. After that the programme continues in the city of good thoughts – Tartu – to explore the Estonian National Museum and learn about study opportunities in the University of Tartu and experience the positive vibe of student life by taking a walk through the streets of the city. The programme ends in Tallinn, with more visits to examine good practices of private and public sector of Estonia. During the whole exchange programme the participants will have a chance to learn and practice Estonian in the non-formal learning environment.

The youth exchange programme is organized by youth organization Seiklejate Vennaskond, coordinated by Estonian Youth Work Centre and financed by the Compatriots Programme of the Estonian Ministry of Education and Research.

Profile of participants (coming from abroad):

 • Age 18-26;
 • Estonian roots, but living abroad for at least 10 years;
 • Motivation to learn and practise Estonian;
 • Willingness to participate in whole programme of youth exchange.

Costs related to participation:

If selected, all costs within Estonia are covered 100 %, including accommodation, food, local transport, visits and excursions. Travel costs will be reimbursed after the exchange up to 300€ based on actual costs. There could be exceptions of increasing/decreasing the limit depending on the overall travel budget and the distance of individual journey. For instance, as travel costs from neighbouring countries are under the limit and from more distant countries over the limit, it will be balanced to be fair to everyone. Visa (if needed) is the responsibility of each participant, but organizers can provide assistance in getting the travel documents. Travel insurance is obligatory and be obtained by the participant. This cost will not be reimbursed.

Additional information and questions:

rahvuskaaslased@gmail.com – all questions are welcome!
Application deadline is 4th August 2018.
Application form and additional information: http://www.seiklejad.org/rahvuskaaslased.html

***

Noortevahetus “Tagasi juurte juurde!” ootab osalejaid!
Korraldaja: Seiklejate Vennaskond
Toimumisaeg: 5.- 16. oktoober 2018

Kirjeldus:

Noortevahetus toob kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. Osalejad on vanuses 18—26 eluaastat. Noortevahetuse eesmärk on osalejatele tutvustada eesti kultuuri ja eesti keelt. Projektiga soovime osalejatele:

 • tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, et tuua sedakaudu välismaal elavad eestlased lähemale oma pärimusele;
 • tutvustada Eesti edulugusid, kogemusi ja tulevikuplaane;
 • õpetada mitteformaalses keskkonnas eesti keelt;
 • teadvustada töö- ja õppimisvõimalusi Eestis;
 • tutvustada Eesti riigijuhtimist;
 • luua toetusvõrgustiku, et toetada nende naasmist kodumaale.

Programmi käigus toimuvad mitmekesised tegevused Eesti erinevates piirkondades. Osalejad külastavad Tallinna kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsusi. Programmi käigus tutvutakse uuenduslike äriideedega, külastades Eesti edukaid ettevõtteid. Osalejad saavad teavet töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta Eestis. Programmi raames külastatakse Soomaa rahvusparki, mis on Baltikumis üks kaunimatest. Osalejatele organiseeritakse rabamatk ja neil on võimalus saada osa Eesti saunatraditsioonidest. Noortevahetuse teises pooles suundutakse Põlvamaale, et õppida paremini tundma Eesti kultuuripärandit. Osalejad saavad õppida Eesti rahvatantse ja avastada kohalikku loodust kanuuretkel Taevaskojas. Edasi suundutakse heade mõtete linna, Tartusse, et külastada Eesti Rahva Muuseumi, tutvuda õppimisvõimalustega Tartu ülikoolis ja tunnetada linnas ringi jalutades tudengielu rütmi. Noortevahetus lõpeb Tallinnas, kus külastatakse riigiasutusi ja ettevõtteid, et tutvuda Eesti avaliku- ja erasektori positiivsete näidetega. Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu õppida ja praktiseerida eesti keelt.
Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu.

Välisosalejate profiil:

 • vanus 18—26;
 • Eesti juurtega, kuid olnud Eestist eemal vähemalt 10 aastat;
 • soov õppida ja praktiseerida eesti keelt;
 • võimalus ja valmidus osaleda kõikides noortevahetuse tegevustes.

Osalusega seotud kulud:

Valituks osutumise korral on 100%-selt kaetud kõik osaleja kohapealsed kulud: majutus, toit, kohalik transport, erinevad külastused ja väljasõidud. Reisikulud hüvitatakse peale noortevahetuse toimumist kuni 300€ ulatuses, võttes arvesse reaalseid kulusid. Limiit võib suureneda või väheneda tulenevalt noortevahetuse üldisest eelarvest ja osalejate individuaalse reisi pikkusest. Kui näiteks naaberriikidest tulijatel kulub sõidukuludele alla 300€ ja kaugemalt tulijatel üle 300€, siis jagatakse reisitoetus ümber nii, et see oleks kõigile õiglane. Viisa taotlemine (vajadusel) on iga osaleja oma vastutus, kuid korraldajad on on valmis osalejaid taotlemisel abistama. Reisikindlustus on igale osalejale kohustuslik ning seda kulu osalejatele ei hüvitata.

Lisainfo ja küsimused:

rahvuskaaslased@gmail.com – Kõik küsimused on teretulnud!
Kandideerimine ja lisainfo: http://www.seiklejad.org/rahvuskaaslased.html

Kandideerimise tähtaeg on 4. august 2018.

Tervitustega /Greetings,

Heleri Alles
Seiklejate Vennaskond

Posted by:

Filed Under: Featured, General News

Trackback URL: http://www.eesti.org.au/2018/08/02/estonian-youth-exchange-october-2018/trackback/

Leave a reply

* means field is required.

*

*