November 7, 2017

Message from Police and Border Guard Board – Digital ID

A message from the Police and Border Guard Board for those who have been affected by a seccuirty vulnerability. Those affected should have received the below email.
***
Hea ID-kaardi, digi-ID või elamisloakaardi kasutaja!
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 2. novembri 2017 otsusega nr 15.2-9/277-1 peatati Sinu uuendamata turvariskiga dokumendi sertifikaadid alates 3. novembrist.
Peatatud sertifikaatidega ei ole Sul võimalik kasutada e-teenuseid ega anda digiallkirja enne, kui oled oma sertifikaate uuendanud. Alates 6. novembrist kuni 31. märtsini 2018 saad peatatud sertifikaate kauguuendada oma arvutist ning Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes. Pärast seda tunnistatakse uuendamata ID-kaartide sertifikaadid kehtetuks ja neid ei saa enam uuendada.
Uute sertifikaatidega ID-kaardi saamiseks pead pöörduma PPA teenindusse. PPA teeninduste lahtiolekuaegade kohta saad lisainfot: https://www.politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid/kmb/
Rohkem lisainfot saad lehelt www.id.ee või ID-kaardi infotelefonil 1777.
Käesoleva teavituse saatmisega loetakse täidetuks usaldusteenuse osutaja kohustus teavitada sertifikaadi omajat sertifikaadi kehtivuse peatamisest vastavalt e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 17 lg-le 4.
Lugupidamisega
Politsei- ja Piirivalveamet

Dear user of ID-card, digital ID or residence permit card,
According to the decision No 15.2-9 / 277-1 of the Director General of the Police and Border Guard Board, the certificates of your non-updated document that are affected by the security vulnerability were suspended October 3.
To use these cards for e-services or giving digital signatures you need to update the certificates. From 6 November 2017 to 31 March 2018 suspended certificates can be updated remotely or at Police and Border Guard service halls. Find more information about the opening hours of the Police and Border Guard Board service halls: https://www.politsei.ee/en/kontakt/kmb/.
Non-updated certificates will be permanently revoked on 1 April 2018. Cards with revoked certificates can no longer be renewed and must be physically replaced if you wish to use the card electronically.
Find more information on www.id.ee or ID-card help centre 1777.
By sending out current notification, the Trust Service Providers obligation of notifying the certificate holder about suspending a certificate in accordance of Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions Act clause 17 (4) shall be deemed fulfilled.
Respectfully,
Police and Border Guard Board

Posted by:

Filed Under: General News

Trackback URL: http://www.eesti.org.au/2017/11/07/message-police-border-guard-board-digital-id/trackback/

Leave a reply

* means field is required.

*

*